Macomb County Schools Directory
Administration Superintendent Board Schools Contacts Calendar

  

Warren Consolidated Schools
Calendar
Last Updated: Oct 26, 2017

Classes Begin:  September 5, 2017
   
November Recess:  November 22-24, 2017
   
December Recess:  December 20, 2017 - January 2, 2018
   
MidWinter Recess:  Feb. 19-23, 2018
   
Spring Recess:  March 30, 2018 - April 6, 2018
   
Classes End:  June 14, 2018
   
Conferences:  Nov. 20, 2017 - Evening P/T Conf., Nov. 21, 2017 - Afternoon & Evening P/T Conf., March 15, 2018 - Afteroon & Evening P/T/ Conf.
   
Inservice:  Oct. 13 - K-12 Half Day (Prof. Dev. - p.m.), Oct. 27, 2017 - K-12 Half Day (Elem. Prof. Dev. - p.m.), Nov. 7, 2017 - K-12 - No School (Dist. Wide Prof. Dev.), Nov. 10, 2017 - K-12 - Half Day (MS & HS Prof. Dev. - p.m.), Jan. 19, 2018 - K-12 Half Day (Elem. Prof. Dev. - p.m.), Feb. 16, 2018 - K-12 Half Day (6-12 Prof. Dev. - p.m.), Mar. 9, 2018 - K-12 Half Day (Prof. Dev. - p.m.), Mar. 28, 2018 - K-12 Half Day (Elem. Prof. Dev.- p.m.), May 4, 2018 - K-12 Half Day (Prof. Dev. - p.m.),