Macomb County Schools Directory
Administration Superintendent Board Schools Contacts Calendar

  

Warren Woods Public Schools
Calendar
Last Updated: Dec 10, 2014

Classes Begin:  September 6, 2016
   
November Recess:  November 23-25, 2016
   
December Recess:  December 22, 2016 - January 3, 2017
   
MidWinter Recess:  Feb. 20-21, 2017
   
Spring Recess:  April 3 - 7, 2017
   
Classes End:  June 16, 2017
   
Conferences:  
   
Inservice: